hulpvraag

volg doarpskeamer ed op facebook

 

Onze sponsors:

De stichting Doarpskeamer ED heeft ten doel:

  1. het stimuleren van de gemeenschapszin en het versterken van de sociaal maatschappelijke duurzaamheid binnen de dorpen Akkrum/Nes.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het faciliteren van iniatieven uit de dorpsgemeenschap; het zoeken van verbinding en samenwerking met andere organisaties, verenigingen en stichtingen alsmede het bieden van ruimte aan verdere ontwikkeling van inwoners van Akkrum/Nes.

Beleidsplannen
Het beleidsplan 2019-2020 is hier te vinden.

Het beleidsplan 2023-2024 is hieronder te lezen. 

Voorwoord:

We prijzen ons gelukkig dat we na twee zware jaren, waarin corona ons vaak dwong om te sluiten en ook de energiecrises zijn tol eiste, prima het hoofd boven water hebben gehouden. In 2022 hebben we een mooie nieuwe start kunnen maken. Er hebben veel activiteiten in de Doarpskeamer plaatsgevonden. Dat heeft in totaal 1800 geregistreerde bezoekers getrokken. En ook hebben we, al dan niet samen met andere groeperingen in het dorp, veel kunnen initiƫren en faciliteren. Dat heeft tot nu toe ongeveer 1100 deelnemers getrokken.

Al met al kunnen we stellen dat de Doarpskeamer, ondanks tegenslag een belangrijke plek in de dorpsgemeenschap heeft verworven.

Organisatorisch:

De organisatie is in rustiger vaarwater terecht gekomen met een stabiel bestuur en een vaste groep vrijwilligers. Ongeveer 55 mensen dragen in meerdere of mindere mate hun steentje bij.

Sinds kort worden we daarbij ondersteunt door een gebouwenbeheerder. En door iemand die de inloop coƶrdineert. Het doel is deze stabiele situatie nog te versterken. Met name op het gebied van de P.R. en de activiteiten zijn we op zoek naar ƩƩn of meerdere vaste krachten.

Het betrekken en vasthouden van vrijwilligers is een continu aandachtspunt.

Activiteiten:

Ook de komende periode zijn er weer veel verschillende activiteiten gepland, die in de Doarpskeamer plaats vinden. Voorbeelden zijn uiteraard de inloop-ochtenden, maar ook de Fryske les, contactavonden voor gastgezinnen van OekraĆÆners, schildersclub, voedselkast etc.. Kortom een grote verscheidenheid aan activiteiten voor verschillende doelgroepen.

We blijven ook daarbuiten activiteiten initiƫren, organiseren of faciliteren, die een verbindende schakel tussen de bewoners zullen zijn. Dit uiteraard in samenwerking met andere groeperingen in het dorp. Voorbeeld daarvan is het voorleesproject voor peuters, dat samen met de bibliotheek wordt georganiseerd. Ander voorbeeld is het initiatief voor het project 'Nes van het gas af', dat samen met de DAN (Duurzaam Akkrum Nes) ontwikkeld wordt.

Doel is om een nog breder publiek te bereiken/betrekken en aan te sluiten bij ontwikkelingen en vraagstukken uit de samenleving.

Doel is ook om meer initiatieven vanuit de gebruikers te faciliteren zodat de druk om initiatieven vanuit de organisatie te ontwikkelen, minder wordt. Kortom van aanbodgericht naar ondersteunend gericht.

P.R.:

Om alle activiteit onder de aandacht te brengen bij het publiek, is de P.R. erg belangrijk. We maken gebruik van de sociale media, de plaatselijke pers, het infobord voor de Doarpskeamer, onze website en de regelmatig aan belangstellenden verstuurde nieuwsbrief. Vooral het up to date houden daarvan is belangrijk.

Doel is onze website op korte termijn te actualiseren en de prettige contacten met de media te versterken.

Accommodatie:

Nadat we in 2019 het gebouw in eigendom hadden gekregen, opgeknapt en ingericht, is er al weer veel veranderd. De Skuorre is omgetoverd tot een mooie activiteiten ruimte. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Zowel de Doarpskeamer zelf als de Skuorre zijn geĆÆsoleerd.

De energiecrises dwingt ons nu om ook de aanbouw te verduurzamen. Dit zal dan zeker ook de gebruiksmogelijkheden vergroten. Daartoe worden plannen ontwikkeld in samenwerking met plaatselijke ondernemers en vrijwilligers.

Het doel is dat we in de komende jaren hieraan uitvoering kunnen geven.

Financiƫn en exploitatie:

Bij de oprichting van de Doarpskeamer gaf de gemeente als opdracht mee 'onze eigen broek op te houden'. Nou dat lukt wonderwel. Ondanks de coronacrise en de energiecrise, lukt het om met een sluitende begroting te werken. En daarbij op een laagdrempelige manier, voor iedereen toegankelijk te blijven.

Uiteraard kunnen we daarbij niet zonder ondersteuning van fondsen en organisaties. 

Daarnaast drijft exploitatie van de Doarpskeamer voor een belangrijk deelop de verhuur van ruimte. De vraag is inmiddels groter dan onze mogelijkheden. We willen geen nee verkopen. En financieel een gezondere basis voor onze activiteiten creƫren.

Doel is een gezonde financiƫle basis te behouden, tegelijk met bovenstaande gewenste innovaties.

 

 

Pin It

Zoek op website

December 2021
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

In het nieuws:

Mini-energiebeurs voor energie en inkomen in Akkrum

energiebeurs2

 

Een mini-beurs waar bezoekers informatie over energie en inkomen kunnen halen. Het evenement is op touw gezet omdat voor veel huishoudens de energiekosten de pan uitrijzen. ,,We willen mensen helpen die daardoor financieel moeilijk rond kunnen komenā€™ā€™, aldus de initiatiefnemers van Doarpskeamer Akkrum. Een groot aantal organisaties is op zaterdag 11 februari 2023 in Doarpskeamer Akkrum aanwezig om mensen te helpen.

Lees meer...

Voorleesuurtje groot succes

PHOTO 2023 01 31 16 30 09Doarpskeamer Akkrum heeft in samenwerking met de bibliotheek Akkrum het eerste voorleesuurtje georganiseerd. Het was een groot succes. Maar liefst veertig kleintjes van 1 tot 4 jaar hebben enthousiast geluisterd naar een verhaal over ā€˜Rupsje Nooitgenoegā€™. Na het verhaal werd er gezongen, geteld en gebabbeld over het rupsje. Ook konden de peuters zelf een boekje pakken en lekker gaan lezen en plaatsjes kijken.

Lees meer...

Valentijns-actie

PHOTO 2023 01 26 11 34 56       PHOTO 2023 01 26 11 34 51PHOTO 2023 01 26 11 34 50

Met Valentijn op 14 februari 2023 krijgen alle cliƫnten van de Thuiszorg, Buurtzorg en Oars in Akkrum/Nes en omgeving een lief klein cadeautje van de Doarpskeamer.

Lees meer...