volg doarpskeamer ed op facebook

logo wehelpen akkrum nes transp 150

De directe buren hebben op Nationale Burendag een kijkje in de nieuwe Doarpskeamer ED aan de Lange Miente in Akkrum genomen. Als voorproefje werden ze  in de toekomstige dorpskamer alvast op koffie en cake getrakteerd.

 Burendag 2019

De nieuwe locatie wordt op 1 november 2019 in gebruik genomen. Tot die tijd zijn de activiteiten van de dorpskamer aan de Rakswâl, waar de start bijna een jaar geleden was. Woningcorporatie Elkien stelde het huurhuis voor een jaar gratis beschikbaar. Het nieuwe onderkomen wordt eerst gehuurd, de kosten ervoor kunnen dank zij een subsidie van de gemeente Heerenveen worden opgebracht. De accommodatie aan de Lange Miente is zo’n vijftig jaar geleden in gebruik genomen als noodpostkantoor. Daarna kwam er de dierenartspraktijk, die inmiddels een pand verderop is gehuisvest.

19091150 Doarpskeamer Akkrum    19091151 Doarpskeamer ED Akkrum

De initiatiefnemers van Doarpskeamer Ed zijn in hun nopjes met het nieuwe onderkomen. Voorzitter Eelco Sixma van de gelijknamige stichting vertelt dat de activiteiten worden uitgebreid. Op dit moment zijn er twee inloopmiddagen op de dinsdag en vrijdag. Dan is er de mogelijkheid om boeken, strips, legpuzzels, dvd’s en cd’s te ruilen. Straks wordt dat uitgebreid met speelgoed, kinderkleding en kleine woonaccessoires. De uitleen van toneelkleding verhuist mee.

Op educatief gebied wil de Doarpskeamer ook actief zijn. Daarbij wordt gedacht aan voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld voeding, digitaal bankieren – door de Rabobank – en mantelzorg. Creatieve workshops, toneel- en dansactiviteiten en aparte inloopmiddagen voor senioren staan ook op het programma.

De beide ‘meitinkers’ van de gemeente Heerenveen, Annie Spinder en Silvia Schulz, verhuizen ook mee. Elke maandag middag hebben ze spreekuur en geven advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Doarpskeamer ED staat open voor initiatieven van derden. Het gaat om laagdrempelige, betaalbare en niet-commerciële activiteiten.

Foto's: Alex J. de Haan

In het nieuws:

Spylsters MUTSEN binne los mei DOAZEN

 doazen.JPG

Twa jier lyn hat it Akkrumer Dream Theater de minsken fan Akkrum en omkriten, mar ek rûnom yn it lân in protte toaniel-leafhawwers, prachtige jûnen besoarge mei it stik ‘MUTSEN’, skreaun troch Christa Warmerdam. 

MUTSEN giet oer 5 suskes, dy’t elts jier in wykeintsje mei elkoar op fakânsje gean. As se wer in wykein mei elkoar op paad binne komt de 6de suster, dy’t jierren net mei west is, foar it ljocht. Dit jout fansels in protte argewaasje, mar fansels komt it op’t ein allegear wer goed.

MUTSEN is al mei al 11 kear suksesfol opfierd en raasde al gau om in weardige opfolger.

Lees meer...

We zijn verhuisd! Inloop gewijzigd.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de Lange Miente 5.

Lees meer...

Buren drinken koffie tijdens Nationale Burendag in nieuwe Doarpskeamer

De directe buren hebben op Nationale Burendag een kijkje in de nieuwe Doarpskeamer ED aan de Lange Miente in Akkrum genomen. Als voorproefje werden ze  in de toekomstige dorpskamer alvast op koffie en cake getrakteerd.

Lees meer...

Zon straalt over Theaterfestival Akkrum

Dank zij het stralende weer en de grote variëteit aan optredens is Festival Akkrum op zaterdag 21 september 2019 een succes geworden. Langs de kunstroute door het dorp gaven twintig koren, zangers, musici, dansers enstraatartiesten een voorstelling. Bezoekers konden wandelend en fietsend langs de bijna vier kilometer lange route. Lees meer...

Theater Festival Uit De Doeken

Korte impressie van het op 21 september 2019 gehouden Theater Festival "Uit De Doeken"