volg doarpskeamer ed op facebook

 

Onze sponsors:

It Akkrumer Dreamteater hat as doel:

 

 • It inisjatiyf nimme en ûndersteune fan (kreatieve) inisjativen yn’t ramt fan alle mooglike foarmen fan ekspresje en kommunikaasje yn Akkrum en Nes.
 • It ûndersteunen fan stiftingen en ferienings yn Akkrum en Nes, by it ferwêzentlikje fan harren doelstellings op it mêd fan frije ekspresje en hâlding (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • It fersterken fan de mienskipssin yn de doarpsmienskip yn brede sin.

 

 

 

 

Het Akkrumer Dreamteater heeft als doel:

 

 • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve)    initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes.
 • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij  het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding.
 • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We prebearje ús doel ûnder mear te berikken troch:

 

 • Minsken boartsjende-wiis dwaande wêze te litten mei lichemshâlding, beweging en taal (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • Yn’t algemien romte biede oan de ûntwikkeling fan minsken, nettsjinsteande harren âldens.
 • De gearwurking oan te gean met lokale organisaasjes om nije kreatieve inisjatieven te ûntwikkeljen en te stypjen.
 • Sels ûtfiering te jaan oan of oare organisaasjes te stypjen by kreative aktiviteiten, lykas toaniel- en/as muzykútfieringen en kabaret.

 

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door: 

 

 • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
 • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
 • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieveuitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).
Pin It

Zoek op website

Augustus 2021
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

In het nieuws:

Zeilles voor volwassenen

Zeilles21In Augustus a.s. start AWS Eendracht met zeilles voor volwassenen (18+) in de AWS jol voor leden en inwoners van Akkrum
“Ik heb altijd al willen leren zeilen en dat het nu én hier in Akkrum én in een echte Akkrumer Jol kan, maakt de stap wel heel makkelijk” zegt Jolanda Nijdam, de eerste cursist.
Het is de eerste zeilcursus voor volwassenen bij de AWS en de lessen worden gegeven door CIOS Watersport studenten.
De les op dinsdagavond is meteen gevuld. Wil jij ook zeilles? Er is nog één plek op de woensdagavond en bij voldoende belangstelling kunnen we zelfs nog een derde avond aanbieden (maandag of donderdag). Wees er dus snel bij.
Lees meer...

Hoofdpersonen gezocht!

Oranjekoeke gezocht!

Kunstroute 2021

Er is weer een nieuwe Kunstroute gemaakt in Akkrum met dit jaar als thema "Verbinding".

De route is gemarkeerd door witte voetstapjes door het gezellige centrum van Akkrum en is ongeveer vier kilometer lang.

Begeleidend boekje is verkrijgbaar bij het Station en bij jachthaven De Drijfveer.