hulpvraag

volg doarpskeamer ed op facebook

 

Onze sponsors:

It Akkrumer Dreamteater hat as doel:

 

 • It inisjatiyf nimme en ûndersteune fan (kreatieve) inisjativen yn’t ramt fan alle mooglike foarmen fan ekspresje en kommunikaasje yn Akkrum en Nes.
 • It ûndersteunen fan stiftingen en ferienings yn Akkrum en Nes, by it ferwêzentlikje fan harren doelstellings op it mêd fan frije ekspresje en hâlding (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • It fersterken fan de mienskipssin yn de doarpsmienskip yn brede sin.

 

 

 

 

Het Akkrumer Dreamteater heeft als doel:

 

 • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve)    initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes.
 • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij  het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding.
 • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We prebearje ús doel ûnder mear te berikken troch:

 

 • Minsken boartsjende-wiis dwaande wêze te litten mei lichemshâlding, beweging en taal (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • Yn’t algemien romte biede oan de ûntwikkeling fan minsken, nettsjinsteande harren âldens.
 • De gearwurking oan te gean met lokale organisaasjes om nije kreatieve inisjatieven te ûntwikkeljen en te stypjen.
 • Sels ûtfiering te jaan oan of oare organisaasjes te stypjen by kreative aktiviteiten, lykas toaniel- en/as muzykútfieringen en kabaret.

 

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door: 

 

 • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
 • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
 • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieveuitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).
Pin It

Zoek op website

November 2019
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

In het nieuws:

Drukke Open-Buren-dag

DKbuurEen gezellige drukte was het zaterdag 24 september in de Doarpskeamer, waar het winterprogramma werd gepresenteerd. De hele dag waren er demonstraties, miniworkshops en was er veel informatie over de verschillende activiteiten voor het komende seizoen.  De groentekraam was goed gevuld met appels, peren, couchettes, rode biet en plantjes, geschonken door de tuinders van de Volkstuin en konden bezoekers tegen een vrijwillige bijdrage groente en fruit meenemen.

Lees meer...

Oekraïne-nieuws

vlag oekraineHet samenwerkingsverband Doarpsbreed Helpt! (Plaatselijk Belang Akkrum/Nes, de Doarpskeamer, de Protestantse Gemeente Akkrum en de Raad van Kerken Akkrum) is vanaf maart 2022 actief betrokken bij de komst van een aantal Oekraïense vluchtelingen in Akkrum en Nes. Kortgeleden was de 4e ontmoetingsavond voor de gastgezinnen in de Doarpskeamer en de volgend maand zal de 5e avond plaats vinden.

Lees meer...

Mozaïek-project

SofaIn de herfst starten we met een groot project, nl een social sofa, een Social Sofa is een zitbank met mozaïek geplaatst in openbare ruimte, naar een idee van Karin Bruers, uit Tilburg. Zij kwam in 2005 op dit idee om mensen met elkaar in contact te brengen, middels een “sociale, samen gemozaïekte bank”. Inmiddels staan er in Nederland al verschillende social sofa’s en straks dus ook in Akkrum/Nes.

Lees meer...